Wieloletnie doświadczenie, wciąż poszerzana wiedza, wyszkolona kadra, nowoczesne technologie i najwyższa jakość usług – tym z pewnością może poszczycić się nasza firma. Dzięki czterdziestoletniej obecności w branży doskonale znamy polski i europejski rynek. W procesach produkcyjnych działamy zgodnie z europejskimi standardami wykorzystując jednocześnie polskie receptury i tradycyjne rozwiązania. Produkcja naszych wyrobów oparta jest na naturalnych surowcach o najwyższych parametrach jakościowych. Wszelkie nasze działania objęte są systemami jakości HACCP, ISO, GLOBAL.G.A.P, BRCGS, IFS. Zaufanie jakim nas Państwo darzą od wielu lat jest dla nas największą inspiracją do pracy.


 

Historia

Firma Białuty została zarejestrowana w 1976. Dzięki zaangażowaniu pracowników udało się zbudować znaczącą pozycję na rynku polskim i europejskim oraz wypromować rozpoznawalny znak firmowy BIAŁUTY.

Kilka ważniejszych dat w historii firmy:

 • 1976 założenie przedsiębiorstwa
 • 1984 uruchomienie produkcji koncentratu soku jabłkowego i majonezu
 • 1995 poszerzenie działalności o konfekcjonowane ziemniaki i cebulę
 • 1996 budowa pierwszej przechowalni na ziemniaki
 • 2003 certyfikacja na zgodność z HACCP i ISO
 • 2004 modernizacja linii koncentratów – znaczące zwiększenie produkcji
 • 2006 budowa nowoczesnego magazynu – tankowni koncentratów
 • 2011 założenie grup producenckich Agrin Sp z o.o., Biagro Sp. z o.o.
 • 2012 przekształcenie spółdzielni w spółkę prawa handlowego
 • 2015 budowa nowoczesnej kotłowni
 • 2019 przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków
 • 2020 uruchomienie produkcji zielonej energii – panele fotowoltaiczne
 • 2021 budowa suszarni i magazynu zbóż

Nasza misja

Jesteśmy dumni z naszego miejsca na ziemi.

Dzielimy się z naszymi klientami tym, co wytwarzamy, bo chcemy by i oni mogli cieszyć się najwyższą jakością. Dbamy o to, by każdy sięgał po nasze produkty z przyjemnością i zaufaniem.
Pracownicy to ludzie tej Ziemi. Nasza praca to źródło utrzymania naszych rodzin.


 

Środowisko i Ekorozwój

Dbałość o otaczające nas środowisko i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest ważnym zadaniem w naszej firmie.

Starannie dobieramy i planujemy uprawy rolnicze by zapewnić równowagę w środowisku naturalnym i przeciwdziałać wyjaławianiu gleb. Nawozy stosujemy na naszych polach w sposób wyważony, po uprzednim zbadaniu gleb. Środki ochrony roślin stosujemy w zgodzie z dobrą praktyką rolniczą i aktualnymi programami ochrony.

Prowadzimy prace nad pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł. Planujemy znaczące zmniejszenie zużycia tradycyjnych źródeł energii i poprawę bilansu energetycznego.

Jesteśmy w trakcie budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków, kotłowni oraz paneli fotowoltaicznych.

Wszystkie te działania mają na celu ochronę naszego środowiska i klimatu.


Polityka jakości

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białuty Sp. z o.o., Białuty 34, 05-870 Błonie
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt

4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat

5) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

6) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.

 


Certyfikaty