Unia

ZAPYTANIE OFERTOWE

powrót do strony głównej

Poniżej umieszczamy link zawierający szczegóły dotyczące opracowania koncepcji kreatywnej oraz realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotyczącej pozostałych produktów pochodzenia zwierzęcego (jaja ekologiczne), innych produktów żywnościowych (Majonez Białuty) oraz produktów pochodzących z owoców świeżych lub przetworzonych (zagęszczony sok jabłkowy) wytworzonych w ramach systemu Certyfikacji „Jakość Tradycja” oraz „Rolnictwo Ekologiczne”

realizowanego w ramach poddziałania 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

ZAPYTANIE OFERTOWE (2)

Przetarg został rozstrzygnięty. szczegóły w linku poniżej.

informacja o wyborze oferty