Zboża w dużych, jednorodnych partiach

przenica

W naszej ofercie mamy najlepszej jakości zboża – kukurydzę oraz pszenicę konsumpcyjną i paszową.   Produkcja odbywa się na specjalnie dobranych polach, przy uwzględnieniu właściwego zmianowania i nawożenia. Naszą mocną stroną jest nowoczesny park maszynowy i wyspecjalizowana kadra kierownicza. Uprawy prowadzimy zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej.  Dbamy o środowisko poprzez utrzymywanie zieleni śródpolnej, która jest doskonałym siedliskiem dla wielu gatunków zwierząt.

Zboże przechowujemy we własnych magazynach zbożowych, w kontrolowanych warunkach.