Wieloletnie doświadczenie, wciąż poszerzana wiedza, wyszkolona kadra, nowoczesne technologie i najwyższa jakość usług – tym z pewnością może poszczycić się nasza firma. Dzięki czterdziestoletniej obecności w branży doskonale znamy polski i europejski rynek. W procesach produkcyjnych działamy zgodnie z europejskimi standardami wykorzystując jednocześnie polskie receptury i tradycyjne rozwiązania. Produkcja naszych wyrobów oparta jest na naturalnych surowcach o najwyższych parametrach jakościowych. Wszelkie nasze działania objęte są systemami jakości HACCP, ISO, Global Gap. Zaufanie jakim nas Państwo darzą od wielu lat jest dla nas największą inspiracją do pracy.


Historia

Firma Białuty została zarejestrowana w 1976. Dzięki zaangażowaniu pracowników udało się zbudować znaczącą pozycję na rynku polskim i europejskim oraz wypromować rozpoznawalny znak firmowy BIAŁUTY.

Kilka ważniejszych dat w historii firmy:

  • 1976 założenie przedsiębiorstwa
  • 1984 uruchomienie produkcji koncentratu soku jabłkowego i majonezu
  • 1995 poszerzenie działalności o konfekcjonowane ziemniaki i cebulę
  • 1996 budowa pierwszej przechowalni na ziemniaki
  • 2003 certyfikacja na zgodność z HACCP i ISO
  • 2004 modernizacja linii koncentratów – znaczące zwiększenie produkcji
  • 2006 budowa nowoczesnego magazynu – tankowni koncentratów
  • 2011 założenie grup producenckich Agrin Sp z o.o., Biagro Sp. z o.o.
  • 2012 przekształcenie spółdzielni w spółkę prawa handlowego
  • 2015 budowa nowoczesnej oczyszczalni i kotłowni

Nasza misja

Jesteśmy dumni z naszego miejsca na ziemi.

Dzielimy się z naszymi klientami tym, co wytwarzamy, bo chcemy by i oni mogli cieszyć się najwyższą jakością. Dbamy o to, by każdy sięgał po nasze produkty z przyjemnością i zaufaniem.
Pracownicy to ludzie tej Ziemi. Nasza praca to źródło utrzymania naszych rodzin.


Środowisko i Ekorozwój

Dbałość o otaczające nas środowisko i wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii jest ważnym zadaniem w naszej firmie.

Starannie dobieramy i planujemy uprawy rolnicze by zapewnić równowagę w środowisku naturalnym i przeciwdziałać wyjaławianiu gleb. Nawozy stosujemy na naszych polach w sposób wyważony, po uprzednim zbadaniu gleb. Środki ochrony roślin stosujemy w zgodzie z dobrą praktyką rolniczą i aktualnymi programami ochrony.

Prowadzimy prace nad pozyskiwaniem energii z odnawialnych źródeł. Planujemy znaczące zmniejszenie zużycia tradycyjnych źródeł energii i poprawę bilansu energetycznego.

Jesteśmy w trakcie budowy nowoczesnej oczyszczalni ścieków, kotłowni oraz paneli fotowoltaicznych.

Wszystkie te działania mają na celu ochronę naszego środowiska i klimatu.


Certyfikaty

BIALUTY BRC 2018 pl mBIALUTY IFS 2018 pl mcert. J15 PLISOGLOBAL